Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

KontaktIng. Eva Tuchyňová

Faktúračné údaje

IČO: 48132322

DIČ: 1080526722

Číslo účtu: SK2202000000003610830953

IBAN: VÚB 0200

Evidenčné číslo znalca: 914876