Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

Niečo z histórie stavebného práva

Čoskoro...