Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

KontaktIng. Eva Tuchyňová

Znalecké posudky

Vypracúvam znalecké posudky, odborné vyjadrenia, stanoviská a iné úkony pre potreby širokej verejnosti, firemnej klientely a orgánov verejnej správy za účelom:

 • uzatvorenia záložnej zmluvy a zriadenia záložného práva - hypotekárne úvery

  (Bankové spoločnosti-info)

  BANKY:

  • Československá obchodná banka, a.s.

  • Oberbanks AG

  • OTP Banka Slovenska, a.s.

  • Prima banka Slovensko , a.s.

  • Privatbanka, a.s.

  • Slovenská sporiteľňa, a.s.

  • Tatra banka, a.s.

  • Unicredit Bank Slovakia a.s.

  • Sberbank Slovensko, a.s.

  • VÚB, a.s.

  STAVEBNÉ SPORITEĽNE:

  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa

  NEBANKOVÉ SPOLOČNOSTI:

  • Cetelem Slovensko, a.s.

  • Consumer Finance Holding, a.s.

  • WPB Capital

  ĎALŠIE BANKY:

  • Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

  • J&T Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

  • mBank (BRE Bank SA pobočka zahrr banky mBank v SR)

  • Poštová banka, a.s.

  • Zuno bank AG, pobočka zahraničnej banky

 • dedičské konanie
 • zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • prevody práv k nehnuteľnostiam
 • nepeňažné majetkové vklady
 • exekučné konanie a dražby
 • ohodnotenie zložky majetku podniku
 • ohodnotenie vecných bremien, práv a závad
 • stanovenia výšky škody na nehnuteľnosti
 • stanovenie výšky nájmu na nehnuteľnosti

Čo ovplyvňuje hodnotu Vašej nehnuteľnosti?

 • lokalita
 • výstavba v danej lokalite
 • vývoj ekonomiky štátu
 • bankový sektor
 • samotný realitný trh
 • technický stav nehnuteľnosti

Ohodnocujem

 • byty
 • rodinné domy, rozostavané rodinné domy
 • ostatné budovy na bývanie
 • pozemky
 • chaty
 • záhrady
 • garáže
 • administratívne budovy
 • budovy pre obchod a služby
 • výrobné a skladové budovy a haly
 • priemyselné a poľnohospodárske areály
 • ostatné nebytové budovy
 • iné stavby

V súčasnosti sa zaujímam o:

 • prechádza Váš bytový dom kompletnou obnovou?
 • aký má vplyv vykonaná obnova bytového domu na hodnotu Vášho bytu?
 • v tom prípade by Vás mohlo zaujímať: