Ing. Eva Tuchyňová
Odhad hodnoty nehnuteľností
Znalec v odbore stavebníctva

Potrebné podklady pre vykonanie znaleckého posudku

Na základe špecifikácie predmetu ohodnotenia a účelu znaleckého posudku Vám oznámim predbežnú odmenu za vypracovanie znaleckého posudku, dohodnem termín obhliadky a vyžiadam si podklady, ktoré je potrebné zabezpečiť k príprave znaleckého posudku.

Na obhliadke preberiem podklady k ohodnoteniu, uskutočním kontrolné zameranie a vyhotovím fotodokumentáciu skutkového stavu nehnuteľnosti, s vlastníkom upresním časovo-technické údaje o nehnuteľností a zároveň upresním konečnú odmenu za vypracovanie znaleckého posudku.

Odovzdanie znaleckého posudku bude v dohodnutom čase a počte vyhotovení.